Verzekering

In 2022 vergoedt de verzekering de volgende zorg voor zwangerschap en bevalling:

* Wil je zonder medische noodzaak in het ziekenhuis bevallen, dan betaal je bij een basisverzekering wél een eigen bijdrage.

In de voorwaarden van je zorgverzekering staat nauwkeurig uitgelegd wat ze allemaal vergoeden en onder welke voorwaarden. Ook kun je nalezen hoe vaak ze een behandeling vergoeden en of je iets moet bijbetalen. Wij adviseren je om de polisvoorwaarden goed te lezen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In principe valt geboortezorg binnen de basisverzekering.

Zwangerschap is geen reden om van polis te mogen veranderen. Je kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Je moet dan je verzekering vóór 31 december opzeggen en je aanmelden voor een nieuwe verzekering vóór 1 februari. De nieuwe zorgverzekering gaat dan wel met terugwerkende kracht per 1 januari in. Tussentijds veranderen kan alleen als de verzekeraar de polisvoorwaarden tussentijds wijzigt, in geval van scheiding of op het moment dat je niet verzekerd raakt (bijvoorbeeld door het opheffen van een collectieve polis). Bij enkele verzekeraars (Delta Loyd, OHRA en FBTO) is het mogelijk om in je zwangerschap tussentijds je aanvullende pakket te verhogen. Dit heet de zogenaamde Meegroeipolis.