Erkenning, ouderlijk gezag en voogdij

Het is belangrijk na te gaan of het nodig is om erkenning te regelen voor je kindje en of je de voogdij wilt regelen. Indien je niet getrouwd bent, dien je je ongeboren kindje te erkennen. Dit kan bij de Burgelijke Stand van de Gemeente, je kunt hiervoor online een afspraak maken op de website van de gemeente. Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kindje krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kindje. Hij mag ook ‘rechtshandelingen’ verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure. Klik hier voor meer informatie.

Erkennen

De vader kan het kindje erkennen op de volgende momenten:

  • Tijdens de zwangerschap. Er wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Jullie moeten beiden een geldig legitimatiebewijs meenemen.
  • Bij de geboorteaangifte. De geboorteaangifte moet binnen 3 werkdagen na de geboorte plaatsvinden in de gemeente waar het kindje geboren is. Kijk op de website van die gemeente voor de openingstijden, wat je mee moet nemen en overige regels.
  • Op enig moment na de geboorte. Als de vader het kindje niet tijdens de zwangerschap of de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van het kindje.

Rechten en plichten erkenning

De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kindje te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag en ook geen omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffier van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.

Alleen als het kind is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kind heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd ouderschap hoeft een vader dus geen verdere actie te ondernemen om ouderlijk gezag te krijgen, wel moet het kind officieel worden erkend. De procedure van erkenning is gratis, maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kindje heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats van je kindje onder valt. Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente. Lees hier op een website van de Rijksoverheid meer informatie over ouderlijk gezag.

Voogdij

Ook is het verstandig om na te denken over voogdij. Bij voogdij krijgen 1 of 2 voogden het gezag over een kind jonger dan 18 jaar. Bijvoorbeeld na het overlijden van één of beide ouders. Of als de ouders het gezag (tijdelijk) niet kunnen uitvoeren. Wil je als (aanstaande) ouder een persoon als voogd aanwijzen, dan kun je dit vastleggen in een testament of in het

Overheid

Wanneer je een kinderwens hebt, zwanger bent, of je kindje net geboren is, krijg je (waarschijnlijk) te maken met zwangerschapsverlof regelen, naamskeuze, geboorteaangifte, kinderopvangtoeslag ed.

Ga voor een persoonlijk overzicht naar de website van de Rijksoverheid