Strippen en inleiden

Strippen en inleiden zijn manieren om de bevalling op gang te brengen. De uitgerekende datum ligt bij iedereen precies op 40 weken. In Nederland mag je een spontane bevalling tot twee weken na deze datum afwachten. Ruim 80% van de zwangeren bevalt vóór een zwangerschapsduur van 41 weken. Een kleine 20% van de zwangeren bevalt ná een zwangerschapsduur van 41 weken. Uiteindelijk is 96% van de zwangere bevallen vóór 42 weken zwangerschap. Wanneer iemand 42 weken zwanger is noemen we dat ‘serotien’. In de regio ’s-Hertogenbosch leiden gynaecologen bij uiterlijk 42 weken de bevalling in. Waarom deze grens bij 42 weken is gesteld? Vanuit de literatuur zien we na 42 weken zwangerschap een lichte stijging (0.08%) van het aantal sterftegevallen van het ongeboren kindje. Om dit risico te vermijden leiden we de bevalling in bij uiterlijk 42 weken zwangerschap.

Voor- en nadelen
Het inleiden van de bevalling kan tussen de 41 en 42 weken zwangerschap. Voor de 41e zwangerschapsweek doen we dit alleen gedaan wanneer er een noodzakelijke (medische) reden bestaat. Het inleiden van de bevalling heeft namelijk voor- en nadelen. Een voordeel is dat je het kunt plannen en dat het einde van de zwangerschap in zicht komt. Maar met inleiden wordt de bevalling kunstmatig op gang gebracht, waardoor je ingrijpt in een natuurlijk proces. Omdat het lichaam vaak nog onrijp is op het moment van inleiden (als het lichaam namelijk rijp genoeg is, komt de bevalling op natuurlijke wijze op gang) geeft dit een grotere kans op ingrepen bij de bevalling. Een inleiding geeft een grotere kans op een langdurige bevalling. Daarnaast ervaren vrouwen een inleiding vaak als heftiger en pijnlijker in verband met het ontbreken van lichaamseigen pijnstillers (endorfines). Je lichaam loopt bij kunstmatig ingrijpen vaak achter de feiten aan.

Hoe gaat inleiden?
De procedure van inleiding hangt helemaal af van de rijpheid van de baarmoedermond. Bij een onrijpe baarmoedermond brengen ze eerst (meestal in de avond) een ballonnetje in de baarmoedermond die voor de eerste drie centimeters ontsluiting zorgt. Wanneer je dit punt bereikt hebt, ligt het ballonnetje vanzelf los. Dat is na één dag of twee dagen. Deze dagen breng je in het ziekenhuis door. Vanaf drie centimeter ontsluiting kunnen ze de vliezen breken en kun je weeënopwekkers krijgen. Wanneer je baarmoedermond al wat rijper is, kun je soms de eerste fase van het ballonnetje overslaan. Ze starten dan de inleiding direct met het breken van de vliezen. Wanneer ze je gaan inleiden beval je in het ziekenhuis en is de gynaecoloog verantwoordelijk. De begeleiding tijdens de bevalling wordt meestal door een verloskundige van het ziekenhuis gedaan. Lees hier meer informatie over inleiden in het JBZ.

Dat de bevalling vanzelf op gang komt, heeft vele voordelen. Hoe minder ingrepen er nodig zijn, hoe groter de kans op een ongecompliceerde bevalling. Een manier om een spontaan begin van een bevalling te stimuleren is strippen. Door middel van een inwendig onderzoek woelen we de vliezen van de baarmoedermond los. Hierbij komt hetzelfde hormoon vrij als het hormoon dat de bevalling laat beginnen, namelijk oxytocine. Om bij de vliezen te kunnen komen moet je wel minimaal één centimeter ontsluiting hebben. Strippen is vooral vanaf 41 weken effectief. De kans dat de bevalling binnen 24 uur na strippen gaat beginnen is 50-60%. Als je gestript wilt worden, plannen we dat samen in op het spreekuur of bij de dienstdoende verloskundige rond de termijn van 41 weken. Mocht je er niet van gaan bevallen, dan is het geen probleem om het strippen te herhalen, dit doen we maximaal 3 keer en met een minimale interval van een dag.

Wanneer je de 41e zwangerschapsweek gepasseerd bent en je bent nog niet bevallen, dan zal de verloskundige je informeren over het serotiniteitsconsult. Een consult dat we meestal voor je inplannen in het ziekenhuis tussen 41 en 42 weken. In het ziekenhuis kijken ze of je kindje nog voldoende vruchtwater heeft en of de conditie van het kindje goed is. Om dit te kunnen bepalen maken ze een hartfilmpje (CTG) en een echo van je kindje. Wanneer alle controles goed zijn en er geen andere zwangerschapsproblemen te verwachten zijn, kun je (in overleg met jou) wachten totdat de bevalling spontaan begint. In dat geval adviseren ze om om de paar dagen een CTG te maken en zo nodig de echo te herhalen. De mogelijkheden van strippen en inleiden kunnen ook tijdens dit consult besproken worden.