Zorgplan Vita Nova
Zorgplan

Geboorteplan
Geboorteplan

Intake
Intake vragenlijst

Anticonceptie
Inschrijven anticonceptie

Geboorteplan

Uit divers onderzoek komen een aantal thema’s naar voren die van invloed zijn op de ervaringen en tevredenheid van vrouwen met hun bevalling. Dat zijn onder andere: omgaan met baringspijn, steun van de zorgverleners en of partner, continuïteit van zorg, medische interventies, gevoel van controle, inspraak in beslissingen rond de zorg en duidelijke informatie. Bij bijna al deze thema’s kan een geboorteplan een rol spelen.

Wat is een geboorteplan?
Een geboorteplan is een communicatiedocument, een wensenlijst en een reflectie van iemands persoonlijke dromen en angsten rondom de bevalling. Het maken van dit document prikkelt en nodigt uit om samen met je partner na te denken over wat belangrijk voor jullie is rondom de geboorte van jullie kindje. Een geboorteplan is daarom bij uitstek een manier om verwachtingen rondom de bevalling te bespreken met je verloskundige of gynaecoloog.

Besef dat je op elk moment nog van je plan kunt afwijken. Je kunt namelijk door veranderde inzichten en omstandigheden van gedachten veranderen.

Hoe ziet het er uit?
Een geboorteplan kan op vele manieren gestalte krijgen. Om geïnspireerd te raken wat rondom jouw bevalling van belang is, kun je gebruik maken van veel bronnen; familie, vrienden, internet, boeken, je verloskundige of de zwangerschapscursusbegeleider. Het is een beknopt, overzichtelijk document van max. 2 pagina’s. Door een geboorteplan blijf je betrokken bij de dingen die tijdens de bevalling gebeuren en de beslissingen die genomen worden. Ook op momenten dat je zelf niet goed kunt verwoorden wat je wensen zijn.

Schrijfhulp
Om je te helpen met schrijven, hebben wij een geboorteplan voor je opgesteld waar je de voor jullie belangrijke informatie in kunt vullen. Bij sommige vragen staat een korte toelichting om je te helpen bij het maken van een overwogen keuze. Na het invullen kun je het document verzenden door op de verzendknop te drukken. Er gaat dan automatisch een melding naar Vita Nova en een melding naar jullie e-mailadres met het bericht dat wij jullie plan ontvangen hebben. Na het bespreken zullen we een kopie maken zodat iedereen op de hoogte is van jullie wensen.
Onderaan deze pagina staat het invulformulier.

Het bespreken van het geboorteplan
Het geboorteplan wordt altijd nabesproken tijdens een controle op de praktijk. Het is wenselijk hier extra tijd voor te hebben. Het moment van bespreken mag je daarom aangeven bij de assistente bij het plannen van afspraken.

Je gegevens

Begeleiding en omgeving

Een thuisbevalling heeft als voordeel dat je je in je eigen vertrouwde omgeving bevindt. Zodra de bevalling begonnen is, neem je contact met ons op. We zullen meestal eerst een (paar) keer bij je langs komen, voordat de bevalling zo ver gevorderd is dat je kindje binnen een paar uur verwacht wordt. Een poliklinische bevalling is een verplaatste thuisbevalling, dus met een verloskundige van Vita Nova in het ziekenhuis. Bij een poliklinische bevalling ga je onder leiding van je verloskundige gemiddeld bij een ontsluiting van 5 cm naar het ziekenhuis, het eerste gedeelte van de bevalling doe je thuis. Tijdens je bevalling komen wij je, samen met de kraamverzorgende, ondersteunen. We zullen je uitleg geven over het verloop van de bevalling, coachen en adviezen geven over het opvangen van de weeën. Alle handelingen tijdens de bevalling zullen met je bespreken en uitleggen. De verloskundige beslist zelfstandig of de zorg wordt overgedragen aan de gynaecoloog. Voor ons staat veiligheid voor moeder en kind voorop, dus bij (te verwachte) complicaties verwijzen we naar de gynaecoloog of kinderarts. Wellicht overbodig te vermelden: thuis bevallen is zeker zo veilig als in het ziekenhuis. Je moet daar bevallen waar je je samen het prettigst en comfortabel voelt. Voor een poliklinische bevalling bestaat een eigen bijdrage (na te vragen bij je ziektekostenverzekering). Weet dat de dienstdoende verloskundige verantwoordelijk is voor alle spoedgevallen en bevallende vrouwen op dat moment. Het kan daardoor zijn dat zij een telefoontje moet beantwoorden, terwijl ze ook zorg aan jou geeft. Onderstaande vragen zijn van belang voor zowel een thuis- als ziekenhuisbevalling:
Bedenk vooraf of je foto’s van de bevalling wil hebben. Op welke momenten willen je dat er foto’s gemaakt worden en wanneer niet. Denk ook na over wie de foto’s gaat maken (je partner, een familielid, de verpleegkundige of een professionele geboortefotograaf). Weet dat als je in het ziekenhuis wilt filmen, je vooraf toestemming moet vragen in het ziekenhuis.
Indien de vraag hierboven met ja is beantwoord, vul dan de naam van de cursus hieronder in.
Indien de vraag hierboven met 'Anders' is beantwoord, vul dan hier de gewenste houding in.
Aanvullende informatie is te lezen in de folder ‘Houdingen tijdens de baring’ die je van ons digitaal ontvangen hebt. Zover mogelijk zullen we met je wensen rekening houden. Weet dat het soms voor de vordering van de bevalling, de conditie van het kindje of andere medische redenen nodig kan zijn dat de verloskundige of gynaecoloog een andere houding adviseert.
Bedenk dat deze vraag er vooral in staat om je te informeren over de mogelijkheden. Je kunt immers pas echt kiezen wat bij je past, tijdens de bevalling zelf.

Pijn

Tijdens de bevalling zijn er verschillende methoden om de pijn van de weeën op te vangen, zoals: ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen, massage, warm water van douche of bad of een kruik. Samen met jou kijken we naar welke methode het beste bij jou past en op dat moment het prettigst is. Sommige barende vrouwen maken gebruik van een Geboorte-TENS apparaat om de pijn te verlichten. Deze kun je zelf voorafgaand aan de bevalling kopen of huren.
Aanvullende informatie is te lezen in de folder ‘Omgaan met de pijn’ die je van ons digitaal ontvangen hebt via de zwangerenmail. Weet dat wanneer je tijdens de bevalling kiest voor pijnbestrijding, het 45-75 minuten kan duren voordat deze effectief is. Dit komt omdat je mogelijk van huis af moeten komen, dat er vast gesteld moet worden dat jullie kindje in een goede conditie is voor het toedienen van medicatie aan de moeder en dat er een anesthesist beschikbaar moet zijn in het geval van een ruggenprik. Op het moment dat je de pijnstilling krijgt, kun je niet meer uit bed. Ook kan het zijn dat indien de bevalling zo vlot vordert het niet verantwoord is om pijnstilling toe te dienen. Daarnaast is het goed om te weten dat bij iedere toediening van pijnbestrijding er altijd een risico op complicaties bestaat. (zie voor- en nadelen van pijnbestrijding in de folder)

Medische ingrepen

Tijdens een normale bevalling zijn weinig ingrepen nodig. Als de bevalling anders verloopt dan verwacht, kan dit toch nodig zijn. Bijvoorbeeld als de bevalling erg lang duurt of de gezondheid van moeder of kindje in gevaar is. Handelingen die soms nodig zijn, zijn een infuus met hormonen (weeënopwekkende middelen), continue registratie van de harttonen van het kindje, een vacuümverlossing of een keizersnede. In het ziekenhuis wordt door artsen en verloskundigen altijd eerst met jou overlegt over medische ingrepen. Het is hierin belangrijk dat je een gevoel van betrokkenheid en regie ervaart. Weet dat moeder en kind na een medische ingreep altijd langer in het ziekenhuis moeten verblijven, meestal ter observatie.

Geboorte

Wat zijn jou wensen als het kindje net geboren is? Wanneer de bevalling normaal verloopt, streven wij ernaar om onderstaande wensen standaard mogelijk te maken.
Er is tegenwoordig een overvloed aan onderzoek dat laat zien dat ouders en pasgeborene bij elkaar horen, huid op huid (je kindje bloot, niet in een deken gewikkeld). Direct na de geboorte, maar ook daarna! De belangrijkste vitale functies van je kindje worden stabiel(er) door huid-op-huidcontact. Daarbij zorgt huid-op-huidcontact meteen na de geboorte ervoor dat je kindje gekoloniseerd wordt door dezelfde goede bacteriën als die van de ouders. Hiervan wordt gedacht dat het, naast het geven van borstvoeding, belangrijk is bij de preventie van allergieën.
In geval van borstvoeding zorgen wij ervoor dat je kindje zo snel als kan en wenselijk is na de geboorte, aan de borst gelegd wordt.