Visie Vita Nova

Zwangerschap en geboorte zijn één van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven. Iedereen beleeft dit zo op haar eigen manier. De één is vol vertrouwen, de ander zit vol vragen. De één heeft last van kwaaltjes, terwijl de ander zich nog nooit zo goed gevoeld heeft.
Geen mens, geen zwangerschap is hetzelfde. Je gaat veel leren over jezelf, je lichaam, je instinct, je partner, je kunnen en je kracht. Hoe jij tegen je zwangerschap aan kijkt, is minstens zo belangrijk als de visie op verloskunde van je zorgverlener.

Verloskundigepraktijk Vita Nova staat voor zorg, kennis en kwaliteit. We ZIJN wat we zeggen en ZIEN elkaar. Vertrouwen in elkaar en positieve intenties vormen onze basis. We zijn trouw aan respectvolle omgang, een open cultuur. We baseren ons op feiten, gedegen kennis en informatie. We moedigen zwangere vrouwen aan vertrouwen te hebben in eigen kracht en kunnen. We hebben oog voor persoonlijke beleving in eigen sociale situatie en stimuleren het tot ontplooiing komen van persoonlijke wensen, behoeften en doelen, het maken van eigen keuzes.
Onze uitgangspunten zijn leidend bij alles wat we in verbinding met anderen doen. Er is ruimte voor gesprek en vinden met elkaar oplossingen waar die nodig zijn.
Samen groeien in een proces van, fysiek en mentaal, zo gezond mogelijk zwanger zijn.