Klachtenreglement

In het klachtenreglement staat dat wanneer een klacht niet opgelost kan worden met een gesprek, je de mogelijkheid hebt om je klacht voor te leggen aan het CBKZ.

Het adres van de klachtencommissie is:
Molenstraat 30
4201CX Gorinchem
0183-682829
info@cbkz.nl

Aan de inhoud van deze site kun je geen rechten ontlenen. De verloskundigen kun je niet aansprakelijk stellen voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op deze site. En op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangerschap kent zijn eigen specifieke omstandigheden. Zie onze disclaimer.