Coöperatie Verloskundigen

Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende verloskundigen. Dat is dan ook de achterliggende gedachte van ons lidmaatschap van de Coöperatie verloskundigen ‘s-Hertogenbosch e.o..

De missie:

De coöperatie bestaat uit autonome, eerstelijns verloskundigen. Zij vormt een sterke partij binnen de geboortezorgketen in de regio ‘s-Hertogenbosch. De kracht van de coöperatie is dat zij enerzijds dichtbij de cliënt staat. En anderzijds dat zij een professionele gespreks- en samenwerkingspartner is in het bepalen van beleid met andere zorgverleners. Hierdoor is het mogelijk dat de verloskundige een spilfunctie heeft in de verloskundige zorgverlening. Zo bewaken we de fysiologie, respecteren we de keuzevrijheid maximaal. De tevredenheid van de cliënt staat centraal.

De visie :

De coöperatie is een sterke, professionele partij die een centrale positie inneemt in de organisatie van de verloskundige zorg in ‘s-Hertogenbosch e.o.. Iedere cliënt ontvangt optimaal georganiseerde verloskundige zorg. Deze zorg is mogelijk gemaakt door constructief overleg en samenwerking tussen de zorgpartners. De verloskundige is dé expert op het gebied van fysiologie tussen kinderwens en kraambed. Alle vrouwen kunnen laagdrempelig en dichtbij huis, persoonlijke en vertrouwde zorg krijgen van hun eigen verloskundige. En deze zorg wordt aangevuld met specialistische zorg waar nodig.

Het is van essentieel belang dat we met ketenpartners samenwerken en de zorg coördineren voor de zwangere cliënt en haar gezin. Door de samenwerking tussen verschillende disciplines te intensiveren, kan de zorg romdom de zwangeren en haar gezin verbeteren. Het is belangrijk om de zorg zo compleet mogelijk aan te bieden. Zowel de zwangeren als de de zorgprofessional is gebaat bij overzichtelijke zorgpaden. Met het oog op de integrale zorg is dit een must. Om die reden zijn wij lid van het Verloskundig Samenwerkings Verband Den Bosch samen met de Coöperatie van verloskundigen en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Om diezelfde reden wordt het VSV uitgebreid met meerdere zorgprofessionals zoals de kraamzorginstanties en de GGD.

Wij maken op meerdere spreekuurlokaties dankbaar gebruik van de expertise van onze collegae. Je kunt hierbij denken aan oefentherapeuten, fysiotherapeuten, diëtistes, huisartsen en psychologen. Daarnaast maken wij in eigen praktijk echo’s om al zeer snel een adequate diagnose te kunnen stellen.