Coöperatie Verloskundigen

Wij van team Vita Nova vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende verloskundige zorgverleners. Dat is dan ook de achterliggende gedachte waarom wij lid zijn van de Coöperatie verloskundigen ‘s-Hertogenbosch e.o.

De missie :

De coöperatie bestaat uit autonome, eerstelijns verloskundigen en vormt een sterke partij binnen de geboortezorgketen in de regio ‘s-Hertogenbosch. De kracht van de coöperatie is dat zij enerzijds dichtbij de cliënt staat en anderzijds een professionele gespreks- en samenwerkingspartner is in het bepalen van beleid met andere zorgverleners. Hierdoor is het mogelijk dat de verloskundige een spilfunctie heeft in de verloskundige zorgverlening waarbij de fysiologie wordt  bewaakt, de keuzevrijheid  maximaal wordt gerespecteerd en de tevredenheid van de cliënt centraal staat.

De visie :

De coöperatie is een sterke en professionele partij die een centrale positie inneemt in de organisatie van de verloskundige zorg in ‘s-Hertogenbosch en omstreken.  Iedere cliënt ontvangt optimaal georganiseerde verloskundige zorg, mogelijk gemaakt door constructief overleg en samenwerking tussen de zorgpartners. De verloskundige is dé expert op het gebied van fysiologie tussen kinderwens en kraambed. Alle vrouwen kunnen laagdrempelig en dicht bij huis, persoonlijke en vertrouwde zorg krijgen van hun eigen verloskundige aangevuld met specialistische zorg waar nodig.

Samenwerken met ketenpartners en de zorg coördineren voor de zwangere cliënt en haar gezin is van essentieël belang. Door de samenwerking tussen verschillende disciplines te intensiveren kan de zorg romdom de zwangeren en haar gezin verbeteren. Het is belangrijk om de zorg zo compleet mogelijk aan te bieden. Zowel de zwangeren als de de zorgprofessional is gebaat bij overzichtelijke zorgpaden wat, met het oog op de integrale zorg een must is. Om die reden zijn wij lid van het Verloskundig Samenwerkings Verband Den Bosch samen met de Coöperatie van verloskundigen ’s Hertogenbosch e.o. en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Om diezelfde reden wordt het VSV uitgebreid met meerdere zorgprofessionals zoals de kraamzorginstanties en de GGD.

Wij maken op meerdere spreekuurlokaties dankbaar gebruik van de expertise van onze collegae: denk hierbij aan oefentherapeuten, fysiotherapeuten, diëtistes, huisartsen en psychologen. Daarnaast maken wij in eigen praktijk echo’s om al zeer snel een adequate diagnose te kunnen stellen.