Toestemmingsverklaring voor de zorg bij Vita Nova

Je privacy en je persoonsgegevens

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgevens.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen en kwaliteit te kunnen borgen. Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te ondertekenen en aan ons te geven, geef je aan van ons privacybeleid (zie www.verloskundigedenbosch.nl/privacybeleid) kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking van jouw (medische) gegevens.

Ik geef toestemming aan Vita Nova verloskundigen om mijn (medische) persoonsgegevens te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners en instanties. Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.

Wij vormen een digitaal en schriftelijk dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Je gegevens verwerken wij zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Wij informeren je huisarts elektronisch via Zorgmail aan het begin van je zwangerschap. Dit is belangrijk i.v.m. bestaand of toekomstig medicijngebruik. Alleen gegevens die relevant zijn voor je zwangerschap worden uitgewisseld. Je huisarts ontvangt van ons ook een elektronisch bericht als je bevallen bent. Als wij na de bevalling anticonceptie voorschrijven of een spiraal plaatsen, sturen we de huisarts hierover een bericht. P.S. bij gebruik van medicatie graag zelf de apotheek op de hoogte stellen van je zwangerschap.
Na het afsluiten van de kraambedperiode delen we elektronisch medische informatie met het consultatiebureau. Het gaat hierbij enkel om gegevens over de zwangerschap en bevalling. Deze informatie is belangrijk voor het consultatiebureau om goed in te kunnen schatten of er gezondheidsrisico’s zijn voor je kindje. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld complicaties tijdens de bevalling. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je kindje. Het consultatiebureau kan hier dan rekening mee houden
Indien je bij een vorige zwangerschap onder controle was bij een andere verloskundigenpraktijk, vragen wij bij hen gegevens op over de zwangerschap en bevalling. Als je tijdens deze zwangerschap onder controle bent geweest of overstapt naar een andere verloskundigenpraktijk, zullen wij zwangerschapsgegevens opvragen/doorsturen naar onze collega’s.
We bespreken na de intake jouw zwangerschap en medische situatie tijdens een multidisciplinair overleg met gynaecologen en verloskundigen. We kijken gezamenlijk wat de beste zorg specifiek voor deze zwangerschap is en of je wordt begeleid door de verloskundige en/of de gynaecoloog. Verder kan het voorafgaand, tijdens of na de zwangerschap en bevalling medisch noodzakelijk zijn om met betrokken zorgverleners in het ziekenhuis (elektronisch) te communiceren.

Aan onderstaande landelijke registratiesystemen leveren wij elektronische zwangerschapsgegevens aan.

Toestemming voor Peridos is noodzakelijk indien je gebruik wilt maken van de screeningsmogelijkheden zoals NIPT, 13 weken echo en de 20 weken echo.
Dit is een samenwerkingsverband van de vier beroepsverenigingen in de geboortezorg met als doel de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Na de geboorte van je kindje ontvang je per email een landelijke vragenlijst waarin jouw cliëntervaring wordt gemeten.
Het Verloskundig Casusregistratie Systeem van de Academie Verloskunde Maastricht is een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen.
Gegevensuitwissling in het kader van landelijke of regionale actuele onderzoeken. Vita Nova zal hiervoor altijd expliciete toestemming aan je vragen.

Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens indien gewenst bekijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen we je naar onze website.

Toestemming voor echoscopisch onderzoek

Er worden door ons tijdens de zwangerschap meerdere echo’s gemaakt, namelijk de vitaliteits-, termijn-, 20-weken- en groei echo. Soms zijn aanvullende echo’s nodig in verband met bloedverlies of voor een extra controle van de groei of ligging van het kindje. Alle echo’s zijn en blijven momentopnames; er kunnen helaas altijd dingen gemist worden.

Ik ontvang automatisch de informatieve berichten van Vita Nova per e-mail ontvangen. Dit is geen reclame of spam. Denk hierbij aan actuele veranderingen in de praktijk, Corona (COVID-19) updates of actuele zaken die van belang zijn in de zwangerschap. Wij raden je aan deze mogelijkheid aan te vinken. Deze gegevens worden niet gedeeld en na een periode van 9 maanden wordt je automatisch uitgeschreven.
Nodig om je een dubbele authentificatie (ter beveiliging van jouw gegevens) per sms te kunnen sturen.