Toestemming kinderwens

Je privacy en je persoonsgegevens Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgevens.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te ondertekenen en aan ons te geven, geef je aan van ons privacybeleid (zie www.verloskundigedenbosch.nl/privacybeleid) kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking van jouw (medische) gegevens.

Ik geef toestemming aan Vita Nova lactatiekundige om mijn (medische) persoonsgegevens te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners, instanties en personen. Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.

Wij vormen een digitaal en schriftelijk dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Je gegevens verwerken wij zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Wij informeren je huisarts elektronisch via Zorgmail over het kinderwensconsult. Alleen de gegevens die relevant zijn voor jouw gezondheid en eventuele zwangerschap zullen gedeeld worde
Indien je bij een vorige zwangerschap onder controle was bij een andere verloskundigenpraktijk, vragen wij bij hen gegevens op over de vorige zwangerschap en bevalling
Het kan voorafgaand aan of naar aanleiding van het kinderwensconsult medisch relevant zijn om met betrokken zorgverleners in het ziekenhuis elektronisch te communiceren. Denk hierbij aan een gynaecoloog, fertiliteitsarts, kindergeneeskundige of POP-poli.
Soms is het nodig medische gegevens op te vragen omdat er sprake is van een mogelijke familiare belasting, erfelijkheid of andere risicofactoren t.o.v. een eventuele zwangerschap, bevalling of kraamtijd.