Toestemming kinderwens

Je privacy en je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te ondertekenen en aan ons te geven, geef je aan van ons privacybeleid (zie www.verloskundigedenbosch.nl/privacybeleid) kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking van jouw (medische) gegevens.

Ik geef toestemming aan Vita Nova verloskundigen om mijn (medische) persoonsgegevens te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners en instanties. Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.

Wij vormen een digitaal en schriftelijk dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Je gegevens verwerken wij zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Wij informeren je huisarts elektronisch via Zorgmail aan het begin van je zwangerschap. Dit is belangrijk i.v.m. bestaand of toekomstig medicijngebruik. Alleen gegevens die relevant zijn voor je zwangerschap worden uitgewisseld. Je huisarts ontvangt van ons ook een elektronisch bericht als je bevallen bent. Als wij na de bevalling anticonceptie voorschrijven of een spiraal plaatsen, sturen we de huisarts hierover een bericht. P.S. bij gebruik van medicatie graag zelf de apotheek op de hoogte stellen van je zwangerschap.
Indien je bij een vorige zwangerschap onder controle was bij een andere verloskundigenpraktijk, vragen wij bij hen gegevens op over de zwangerschap en bevalling. Als je tijdens deze zwangerschap onder controle bent geweest of overstapt naar een andere verloskundigenpraktijk, zullen wij zwangerschapsgegevens opvragen/doorsturen naar onze collega’s.
We bespreken na de intake jouw zwangerschap en medische situatie tijdens een multidisciplinair overleg met gynaecologen en verloskundigen. We kijken gezamenlijk wat de beste zorg specifiek voor deze zwangerschap is en of je wordt begeleid door de verloskundige en/of de gynaecoloog. Verder kan het voorafgaand, tijdens of na de zwangerschap en bevalling medisch noodzakelijk zijn om met betrokken zorgverleners in het ziekenhuis (elektronisch) te communiceren.

Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens indien gewenst bekijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen we je naar onze website.