Wat kun je doen bij een miskraam?

Wat kun je doen? Je kunt zelf niets doen om te voorkòmen dat een miskraam optreedt. Er is ook geen behandeling mogelijk. Je hebt de keuze tussen afwachten op het spontane beloop, een curettage of een medicamenteuze behandeling via de gynaecoloog.

Afwachten
Afwachten kan medisch geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Het verdriet kan thuis beleefd worden en eventuele complicaties van een curettage worden vermeden. Het nadeel van afwachten is dat het emotioneel zwaar kan zijn. Ook kan door ruim bloedverlies of pijn of door een incomplete miskraam later alsnog een curettage nodig zijn. Als je besluit om een spontane miskraam af te wachten, bespreek dan met je verloskundige hoe láng je wilt wachten.

Medicamenteuze behandeling
De miskraam kan worden opgewekt door middel van tabletten. De miskraam kan hierna alsnog spontaan optreden zonder dat hiervoor een ingreep nodig is. Een nadeel is dat het soms een aantal dagen kan duren voordat de miskraam op gang komt. Houd rekening met een hevige menstruatie wat betreft bloedverlies en buikkrampen na het innemen van de tabletten.

Curettage
Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Een curettage is een medische ingreep en vindt plaats onder narcose tijdens een dagopname. Er treden zeldzaam complicaties op bij deze ingreep.