Je privacy en je persoonsgegevens
Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgevens.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te ondertekenen en aan ons te geven, geef je aan van ons privacybeleid (zie www.verloskundigedenbosch.nl/privacybeleid) kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking van jouw (medische) gegevens.

Ik geef toestemming aan Vita Nova verloskundigen om mijn (medische) persoonsgegevens te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners en instanties. Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.

Wij vormen een digitaal en schriftelijk dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Je gegevens verwerken wij zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Wij informeren je huisarts elektronisch via Zorgmail aan het begin van je zwangerschap. Dit is belangrijk i.v.m. bestaand of toekomstig medicijngebruik. Alleen gegevens die relevant zijn voor je zwangerschap worden uitgewisseld. Je huisarts ontvangt van ons ook een elektronisch bericht als je bevallen bent. Als wij na de bevalling anticonceptie voorschrijven of een spiraal plaatsen, sturen we de huisarts hierover een bericht. P.S. bij gebruik van medicatie graag zelf de apotheek op de hoogte stellen van je zwangerschap.
Na het afsluiten van de kraambedperiode delen we elektronisch medische informatie met het consultatiebureau. Het gaat hierbij enkel om gegevens over de bevalling en de zwangerschap. Deze informatie is belangrijk voor het consultatiebureau om goed in te kunnen schatten of er gezondheidsrisico’s zijn voor je kind. Je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld zuurstoftekort van het kindje tijdens de bevalling. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je kindje. Het consultatiebureau kan hier dan rekening mee houden
Indien je tijdens deze zwangerschap onder controle bent geweest of overgestapt bent naar een andere verloskundigenpraktijk, zullen wij zwangerschapsgegevens opvragen/doorsturen naar onze collega’s.
Mocht je tijdens de zwangerschap en bevalling onder controle zijn geweest in het ziekenhuis willen wij graag de gegevens opvragen om de zorg zo goed mogelijk te kunnen geven.

Aan onderstaande landelijke registratiesystemen leveren wij elektronische zwangerschapsgegevens aan.

Gegevens betreffende de prenatale screening (NIPT en 20-weken echo) en de uitkomst van de bevalling.
Gegevens ten behoeve van de neonatale hielprikscreening en de PSIE (Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie = routine bloedonderzoek bij zwangeren).
Dit is een samenwerkingsverband van de vier beroepsverenigingen in geboortezorg met als doel de kwaliteit van zorg in de zorg rondom de geboorte te verbeteren
Het Verloskundig Casusregistratie Systeem van de Academie Verloskunde Maastricht is een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed te verzamelen.
Actuele onderzoeken waar je medewerking voor wordt gevraagd en waar je expliciet opnieuw toestemming voor geeft, zullen de gevraagde gegevens van ons ontvangen.