Je privacy en je persoonsgegevens Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het opslaan van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te ondertekenen en aan ons te geven, geef je aan van ons privacybeleid (zie www.verloskundigedenbosch.nl/privacybeleid) kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking van jouw (medische) gegevens.

Ik geef toestemming aan Vita Nova lactatiekundige om mijn (medische) persoonsgegevens te bewaren en te delen met ondergenoemde zorgverleners, instanties en personen. Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.

Wij vormen een digitaal en schriftelijk dossier om je (medische) persoonsgegevens te verwerken. Je gegevens verwerken wij zorgvuldig en niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Wanneer je huisarts je heeft verwezen voor lactatiekundige zorg geven wij zo nodig een terugkoppeling aan je huisarts over de verleende zorg. Alleen gegevens die relevant zijn voor jouw gezondheid en de gezondheid van je kindje worden uitgewisseld.
Wanneer je verloskundige je heeft verwezen voor lactatiekundige zorg geven wij zo nodig een terugkoppeling aan je huisarts over de verleende zorg. Alleen gegevens die relevant zijn voor jouw gezondheid en de gezondheid van je kindje worden uitgewisseld.
Wanneer het consultatiebureau je heeft verwezen voor lactatiekundige zorg geven wij zo nodig een terugkoppeling aan je huisarts over de verleende zorg. Alleen gegevens die relevant zijn de gezondheid van je kindje worden uitgewisseld.
Indien je door ons verwezen wordt naar andere instanties voor zorg, voor jezelf of je kindje, versturen wij (elektronisch) de nodige gegevens aan de betrokken zorgverleners door.